Mittaportti Oy

Mittaportti Oy on vuonna 1995 perustettu metsäteollisuuden raaka-aineiden vastaanottoon, mittaukseen ja käsittelyyn erikoistunut yhtiö. Mittaportti Oy toimii Metsä Fibren sellutehtaiden yhteydessä Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja äänekoskella. Asiakaslaitoksiin kuuluu myös muuta metsäteollisuutta ja voimalaitoksia näillä paikkakunnilla. Yhtiön omistaa Metsäliitto Osuuskunta.

Pääosa mitta-asemillamme mitattavasta raaka-aineesta on pyöreää kuitupuuta sekä sahoilta tulevaa haketta. Yhtiö vastaanottaa myös kemikaaleja ja muita kuorma-autoilla tulevia raaka-aineita. Yhä suurempi osa puun kaupallisesta mittauksesta tehdään nykyisin tehdasalueella. Mittausmenetelmiä on useita ja kunkin alueen erityispiirteet sekä kuljetusmuodot otetaan huomioon valittaessa kulloinkin käytettävää menetelmää. Työn tekevät aina mittaukseen erikoistuneet ammattilaiset.

Mittaportin palveluksessa on 40 mittauksen ammattilaista ja lisäksi puun purku-urakointiin erikoistuneita yrityksiä. Neljällä mitta-asemalla vastaanotettavan puun määrä on yhteensä 14 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa, mikä vastaa noin 900 rekkakuormaa puuta vuorokaudessa.

 KokoDesign